Marknadsdriven äppelmos

I boken Det här måste du också veta om marknadsföring. skriver Anders Amnéus bland annat om skillnaden mellan företag som är marknadsdrivna eller marknadsdrivande. Detta ger ett intressant perspektiv på företags affärsidéer.

Att vara marknadsdriven innebär att ett företag anpassar sina erbjudanden efter vad som efterfrågas, detta synsätt kallas även för ”produktionskonceptet”. Två exempel på framgångsrika företag inom denna grupp är ICA och Telenor.

Att däremot vara marknadsdrivande handlar mer om att lansera genuina innovationer eller att modifiera befintliga. Det gäller helt enkelt att lansera behov som kunden själv inte hunnit upptäcka. Ledordet är att skapa kunder, snarare än att tjäna dem. För att klara sig i denna genre kan marknadsundersökningar vara ett behjälpligt verktyg, även om dessa har motbevisats (Apple). Två framgångsrika exempel inom denna grupp är IKEA och Bodyshop.

För att sätta begreppen i ett tydligt sammanhang kan vi titta på mobiltelefonbranschen, som numera snarare gått över till smartphonebranschen. En bransch som kännetecknas av innovation och ny teknik. Men samtidigt stenhård konkurrens där det gäller att skapa nya kunder. När Apple först lanserade iPhone blev de närmast utskrattade av konkurrenterna, men vad de lyckats med är att skapa ett nytt behov hos människor över hela världen. Nu, cirka 5 år senare, har hela branschen anpassat sig och Apple har en klart marknadsdrivande roll.

Konkurrenter som Samsung, SONYEricsson och Nokia har hamnat i en marknadsdriven roll där de försöker leverera vad kunderna efterfrågar, dvs. telefoner som är så lika iPhone som möjligt (inte minst till utseende). Samsung bekräftar t.o.m. Apples marknadsledande roll genom en av sina reklamkampanjer där strategin var att lansera en smartphone som gör mos av det som kunderna efterfrågar, nämligen iPhone.

Frågan blir här vad som kommer ske i framtiden. Är något annat företag beredda att ta över stafettpinnen och bli marknadsdrivande? Vilken konkurrent kommer med en innovation som skapar ett nytt behov hos kunderna? Och skulle kanske utvecklingen gå snabbare framåt om fler företag slogs om den marknadsdrivande rollen, vilket inte verkar vara fallet i dagsläget.